Lista seminariów kontaktowych

Propozycje seminariów kontaktowych organizowanych
przez Narodowe Agencje dla programu Leonardo da Vinci w 2012 roku

 

Data Kraj Temat Załączniki Ostateczna data złożenia wniosku o dofinansowanie
udziału w seminarium do NA
29-31 października Szwajcaria "Kleine Länder machen grosse Projekte"
"Petits pays, grands projets"

język seminarium: niemiecki/francuski

seminarium dedykowane projektom mobilności i partnerskim

Zaproszenie / program de

Zaproszenie / program fr

Warunkiem uczestnictwa jest:
złożenie wniosku na wizytę przygotowawczą
do dnia

31.07.2012

(decyduje data stempla pocztowego)

22-24
października


Luksemburg

"Building ECVET"

język seminarium: francuski/niemiecki

warunki uczestnictwa
Zaproszenie fr
Zaproszenie de

Program fr
Program de
Warunkiem uczestnictwa jest:
złożenie wniosku na wizytę przygotowawczą
do dnia:

16.07.2012

(decyduje data stempla pocztowego)

Ilość miejsc ograniczona
15-18
października
Chorwacja "Linking VET to market needs”

warunki uczestnictwa
Zaproszenie

Program

rejestracja uczestnika

informacje praktyczne
Warunkiem uczestnictwa jest:
złożenie wniosku na wizytę przygotowawczą
do dnia:

20.06.2012

(decyduje data stempla pocztowego)

Ilość miejsc ograniczona
9-12
października
   
Polska “European Cooperation in the Field of Agriculture, the Environment and Ecology.” Zaproszenie

Program

Informacje praktyczne
Warunkiem uczestnictwa jest:
złożenie wniosku na wizytę przygotowawczą
do dnia:

20.07.2012

(decyduje data stempla pocztowego)
9-12
października
Finlandia "Creativity & Innovations in Handicraft and Arts"

warunki uczestnictwa
Zaproszenie

Program 
Warunkiem uczestnictwa jest:
złożenie wniosku na wizytę przygotowawczą

termin przedłużony do dnia

6.07.2012

(decyduje data stempla pocztowego)

Ilość miejsc ograniczona
4-7
lipca
Wielka Brytania "Back to learning, Back to work"

Seminarium poświęcone tylko projektom partnerskim

Zaproszenie

Program

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest
złożenie wniosku na wizytę przygotowawczą
do dnia 27.04.2012

(decyduje data stempla pocztowego)

Ilość miejsc ograniczona