Jak wnioskować – krok po kroku

1. Przeczytaj dokładnie dokumentację

Dokładne zapoznaj się z zaproszeniem do składania wniosków, celami programu i jego priorytetami, szczegółowym opisem akcji, zasadami wnioskowania, tabelami stawek oraz listą wymaganych załączników i terminami. To podstawa sukcesu we wnioskowaniu.

2. Przygotuj uzasadnienie

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, dokładnie przemyśl, jaki jest cel Twojego wyjazdu. Na tym etapie powinieneś już wiedzieć, jakiego typu projekt zamierzasz realizować. Musi być jasne, że planowana wizyta przygotowawcza bądź seminarium kontaktowe ma faktycznie służyć jego przygotowaniu. Program seminarium lub wizyty musi potwierdzać związek z planowanym projektem i określoną akcją.

3. Wypełnij wniosek

Zalecamy rozważne i spokojne wypełnienie formularza aplikacyjnego z uwzględnieniem efektów poprzednich kroków. Pamiętaj, że informacje podane we wniosku po jego akceptacji stają się zobowiązaniem umownym.

  • Użyj aktualnego formularza,
  • odpowiedz na wszystkie pytania w formularzu,
  • podaj plan wizyty,
  • podaj kwotę wnioskowanego dofinansowania w oparciu o realne koszty i obowiązujące stawki.

4. Złóż wniosek

Wniosek składa się w wersji on-line i w wersji papierowej z podpisami. Dopilnuj terminów, zgromadź wszystkie wymagane załączniki i zarezerwuj czas na uzyskanie wszystkich koniecznych podpisów (ew. pełnomocnictw). Unikaj składania wniosku w ostatniej chwili – decyduje data wpływu wniosku do Narodowej Agencji.

5. Czekaj na decyzję

Po złożeniu wniosku otrzymasz informację o przyjęciu go przez Narodową Agencję. Następnie wniosek podlega ocenie formalnej, a jeśli przejdzie ją pozytywnie, również merytorycznej. O ostatecznym wyniku oceny wnioskodawcy są informowani pisemnie po około miesiącu od przyjęcia wniosku. Powodzenia!