Zarządzanie projektem

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2013

- Przewodnik dla wnioskodawców i beneficjentów (wyciąg dla projektów transferu innowacji, pełny tekst znajduje się w zakładce: Dokumenty konkursowe):

    Przewodnik dla beneficjentów - Przepisy ogólne
    Charakterystyka akcji
    Obowiązujące stawki kosztów osobowych i na utrzymanie dla projektów w konkursie 2013

Załączniki do umowy finansowej:

    Warunki ogólne do umowy finansowej
    Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych

Zarządzanie projektem transferu innowacji:

    Formularz wniosku o aneks
    Zasady monitorowania projektów
    Sprawozdawczość
    Opis dokumentów księgowych w języku polskim, w języku angielskim

Szkolenie dla beneficjentów projektów TOI 2013

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji, których projekty transferu innowacji otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Leonardo da Vinci w konkursie 2013 na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami.

Szkolenie odbędzie się w Bibliotece M.St.Warszawy przy ul.Koszykowej 26/28 w dniu 7 października 2013 r. w godzinach: 10:00-16:00.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Udział jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:
    Cykl projektu, współpraca NA z Beneficjentem, jakość i monitorowanie działań
    Umowa
    Zarządzanie projektem
    Zarządzanie finansami
    Upowszechnianie i baza ADAM
    Statystyka konkursu