Wyniki konkursu

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2013

Wyniki konkursu dla projektów transferu innowacji

W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęły 62 wnioski na projekty transferu innowacji w programie Leonardo da Vinci. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajdują się 24 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 6 241 266,37 euro.  Na liście rezerwowej znajduje się 8 projektów na łączną kwotę  w wysokości 1 973 612,04 euro. 30 wniosków znalazło sie na liście odrzuconych.

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji
Lista rezerwowa wniosków
Lista wniosków odrzuconych 

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają w najbliższym czasie oficjalne pismo od Narodowej Agencji z wynikami selekcji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem www.llp.org.pl .
 
Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.