Sprawozdawczość

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2013

Sprawozdanie postępu prac dokumentuje okresowy stan realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kolejnej zaliczki przyznanych środków finansowych. Sprawozdanie postępu prac obejmuje okres wskazany w umowie finansowej.
 
    Wskazówki
    Tabele finansowe G.1-7 - TOI 2013
    Tabela finansowa G.8 - TOI 2013
    Przykładowy formularz sprawozdania wersja polska, wersja angielska
    Formularz sprawozdania jest udostępniony w systemie ONLINE FRSE (to jest system, z którego korzystali Państwo w    procesie podpisywania umowy m.in.wypełniali ankietę beneficjenta przed podpisaniem umowy).

 
Sprawozdanie cząstkowe dokumentuje okresowy stan realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kolejnej zaliczki przyznanych środków finansowych. Sprawozdanie cząstkowe obejmuje 12 pierwszych miesięcy realizacji projektu, zgodnie z zapisami w umowie.

    Wskazówki
    Tabele finansowe G.1-7 - TOI 2013
    Tabela finansowa G.8 - TOI 2013
    Przykładowy formularz sprawozdania

    Materiały ze szkolenia:
    - zagadnienia formalne i merytoryczne
    - zagadanienia finansowe
   

Sprawozdanie końcowe dokumentuje cały okres realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kwoty bilansującej przyznanych środków finansowych. Sprawozdanie końcowe obejmuje cały okres realizacji projektu-od pierwszego do ostatniego dnia, zgodnie z zapisem w umowie.

    Wskazówki - wkrótce
    Tabele finansowe - TOI 2013 (G.1-7.)
    Wskazówki do części finansowej raportu końcowego
    Przykładowy formularz sprawozdania