Kontraktowanie

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2013

 W celu podpisania umowy z Narodową Agencją prosimy o uważną lekturę poniżej zamieszczonych dokumentów oraz przesłanie wypełnionego formularza kontraktowego wraz z załącznikami w terminie wskazanym w piśmie z wynikami selekcji.

Do pobrania:
    formularz kontraktowy
    załącznik II (do umowy finansowej), przewidywany i uprawniony budżet: zmniejszony; nie zmniejszony
    wskazówki do wypełnienia formularza kontraktowego
    formularz dla wnioskodawcy nie posiadającego osobowości prawnej
    instrukcja wypełniania ankiety beneficjenta
    instrukcja rejestracji w systemie Online FRSE

W przypadku pytań bądź problemów prosimy o kontakt z Zespołem transferu innowacji.