Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2013

Termin składania wniosków na projekty transferu innowacji upływa 31 stycznia 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu.

  1. Zaproszenie do składania wniosków w języku polskim, w języku angielskim
  2. Priorytety strategiczne w języku polskim, w języku angielskim
  3. Przewodnik dla wnioskodawców:

W konkursie 2013 nie obowiązują żadne priorytety krajowe oraz zasady administracyjne.

Formularz wniosku TOI  - uprzejmie prosimy o używanie co najmniej wersji 8.2 Adobe Readera albo wersji najnowszej 11.

UWAGA: formularz wniosku należy najpierw zapisać na swoim komputerze (używając funkcji zapisz jako...), a dopiero potem rozpocząć pracę nad wnioskiem. Szczegóły znajdują się w instrukcji technicznej wypełniania formularzy eform - "Przewodnik dla Wnioskodawców" zamieszczonej na stronie http://eforms.llp.org.pl. Formularz można wypełniać w trybie offline, natomiast w celu automatycznego obliczenia stawek oraz złożenia wniosku wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

    Instrukcja składania wniosku
    Kryteria oceny formalnej i jakościowej
    Supplement for TOI
    Stawki dla projektów TOI

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, do ustalenia listy rankingowej wniosków w konkursie 2013 poza uzyskaną punktacją brana jest pod uwagę równoważna reprezentacja poszczególnych priorytetów europejskich we wnioskach, które mogą uzyskać dofinansowanie (wnioski spełniły wymogi formalne i jakościowe). Oznacza to, że każdy priorytet europejski musi być reprezentowany na liście rankingowej w równym stopniu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ). Pytania związane z konkursem należy kierować do zespołu projektów transferu innowacji bądź na adres: leonardo-toi@frse.org.pl