Zarządzanie projektem

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2012

- Przewodnik dla wnioskodawców i beneficjentów (wyciąg dla projektów transferu innowacji, pełny tekst znajduje się w zakładce: Dokumenty konkursowe):

Załączniki do umowy finansowej:

Zarządzanie projektem transferu innowacji:

Szkolenie dla beneficjentów projektów TOI 2012

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji, których projekty transferu innowacji otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Leonardo da Vinci w konkursie 2012 na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami.

Szkolenie odbędzie się w Bibliotece M.St.Warszawy przy ul.Koszykowej 26/28 w dniu 18 września 2012 r. w godzinach: 10:00-16:00.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Udział jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 11 września 2012 r. Link do formularza otrzymały na adres e-mail wskazane we wniosku osoby do kontaktów.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego: