Wyniki konkursu

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2012

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu dla projektów transferu innowacji

W konkursie w 2012 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 40 wniosków na projekty transferu innowacji w programie Leonardo da Vinci. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajduje się 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 3 896 323,60 euro. Na liście projektów odrzuconych znajduje się 26 projektów.

Lista projektów zatwierdzonych do realizacji

Lista projektów odrzuconych

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają w najbliższym czasie oficjalne pismo od Narodowej Agencji z wynikami selekcji.

Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania się od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów zewnętrznych, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny, a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.

Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.