Sprawozdawczość

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2012

Sprawozdanie postępu prac dokumentuje okresowy stan realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kolejnej zaliczki przyznanych w konkursie środków finansowych. Sprawozdanie postępu prac obejmuje okres wskazany w umowie finansowej.Wskazówki

 1. Tabele finansowe - TOI 2012 (G.1-7)
 2. Przykładowy formularz sprawozdania wersja polska, wersja angielska
  Formularz sprawozdania zostanie udostępniony w systemie ONLINE FRSE.

 
Sprawozdanie cząstkowe dokumentuje okresowy stan realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kolejnej zaliczki przyznanych w konkursie środków finansowych. Sprawozdanie cząstkowe obejmuje 12 pierwszych miesięcy realizacji projektu, zgodnie z zapisami w umowie.

Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem sprawozdania cząstkowego organizowane jest 14-15 października 2013 r. Szkolenie będzie również dotyczyło kwestii upowszechniania w projekcie. Obecność jest obowiązkowa. Zapraszamy dwie osoby z instytucji. W najbliższych dniach zostanie do Państwa wysłana informacja dotycząca rejestracji.

 1. Wskazówki
 2. Tabele finansowe - TOI 2012 (G.1-7.)
 3. Przykładowy formularz sprawozdania

Materiały ze szkolenia:
- wytyczne do przygotowania raportów cząstkowych zagadnienia formalne i merytoryczne
- wytyczne do przygotowania raportów cząstkowych zagadnienia finansowe
- działania upowszechniające

Sprawozdanie końcowe dokumentuje cały okres realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kwoty bilansującej przyznanych w konkursie środków finansowych. Sprawozdanie końcowe obejmuje cały okres realizacji projektu- od pierwszego do ostatniego dnia, zgodnie z zapisem w umowie.

 1. Wskazówki
 2. Tabele finansowe - TOI 2012 (G.1-7.)
 3. Wskazówki do części finansowej raportu końcowego
 4. Przykładowy formularz sprawozdania

  Materiały ze szkolenia:
  - wytyczne do przygotowania raportów końcowych zagadnienia formalne i merytoryczne
  - wytyczne do przygotowania raportów końcowych zagadnienia finansowe
  - działania upowszechniające i promujące