Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2012

Komisja Europejska opublikowała  Zaproszenie do składania wniosków w konkursie na rok 2012

Termin składania wniosków na projekty transferu innowacji LdV upływa 2 lutego 2012

Dokumenty konkursowe

  • Zaproszeniedo składania wniosków PL, EN
  • Priorytety strategiczne PL, EN
  • Priorytety krajowe i zasady administracyjne PL, EN
  • Formularz wniosku TOI (w związku z informacją o pojawiających się niekiedy problemach z walidacją poszczególnych sekcji wniosku, uprzejmie prosimy o używanie wyłącznie najnowszych wersji Adobe Readera (9 lub 10).

Więcej w informacji z Komisji Europejskiej z 31.01.2012.

W razie problemów prosimy o kontakt z zespołem LdV ToI leonardo-toi@frse.org.pl.

UWAGA: formularz wniosku należy najpierw zapisać na swoim komputerze (używając funkcji zapisz jako...), a dopiero potem rozpocząć pracę nad wnioskiem. Szczegóły znajdują się w Instrukcji technicznej wypełniania formularzy eform. Formularz można wypełniać w trybie offline, natomiast w celu automatycznego obliczenia stawek oraz złożenia wniosku wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

Przewodnik dla wnioskodawców

  • Przepisy ogólne - Część I PL, EN(ogólne zasady zawierające m.in. założenia programu Uczenie się przez Całe Życie, procedury selekcji, warunki finansowe, cykl życia projektu)
  • Podprogramy i akcje - Część IIa PL, EN (cele i ogólne założenia wszystkich komponentów programu Uczenie się przez Całe Życie w tym programu Leonardo da Vinci)
  • Informacje o podprogramach i akcjach - Część IIb PL, EN (szczegółowe opisy akcji projekty transferu innowacji programu Leonardo da Vinci)

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, do ustalenia listy rankingowej wniosków w konkursie 2012 poza uzyskaną punktacją brana jest pod uwagę równoważna reprezentacja poszczególnych priorytetów europejskich we wnioskach, które mogą uzyskać dofinansowanie (wnioski spełniły wymogi formalne i jakościowe). Oznacza to, że każdy priorytet europejski musi być reprezentowany na liście rankingowej w równym stopniu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ). Pytania związane z konkursem należy kierować do zespołu projektów tematycznych ( Projekty transferu innowacji) bądź na adres: leonardo-toi@frse.org.pl