Zarządzanie projektem

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2011

Przewodnik dla wnioskodawców i beneficjentów:
 
Część I - Przepisy ogólne PL EN
 Część IIa - Podprogramy i akcje PL EN
 Część IIb - Charakterystyka akcji PL EN

Warunki ogólne do umowy finansowej - pobierz

Wzór potwierdzenia  otrzymanych środków finansowych - pobierz

Formularz wniosku o aneks

Opis dokumentów księgowych wersja polska wersja angielska

Sprawozdawczość

 

Szkolenie dla Beneficjentów projektów TOI 2011
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji, których projekty transferu innowacji otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Leonardo da Vinci w konkursie 2011 na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami.

Szkolenie odbędzie się w Bibliotece M.St.Warszawy przy ul.Koszykowej 26/28 w dniu 14 września 2011 r. w godzinach: 10:00-16:00.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Udział jest bezpłatny, koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line najpóźniej do dnia 8 września 2011 r. Link do formularza zostanie przesłany na podany w aplikacji adres e-mail osoby kontaktowej w instytucji.
Prezentacje ze spotkania:

1. Zarządzanie finansowe
2. Zarządzanie merytoryczne
3. Umowa 2011
4. Upowszechnianie
5. Baza ADAM
6. Współpraca: NA-beneficjent
7. Zarządzanie projektem-przykład beneficjenta