Wyniki konkursu

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2011

W konkursie w 2011 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 46 wniosków na projekty transferu innowacji Leonardo da Vinci. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajduje się 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 4 683 044,80 euro. Na liście rezerwowej znajdują się  4 projekty, a na liście projektów odrzuconych 23 projekty.

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają w najbliższym czasie oficjalne pismo od Narodowej Agencji z wynikami selekcji.

Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania się od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów zewnętrznych, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny, a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.
 
Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.