Sprawozdawczość

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2011

Sprawozdanie cząstkowe dokumentuje okresowy stan realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kolejnej zaliczki przyznanych w konkursie środków finansowych. Sprawozdanie obejmuje 12 pierwszych miesięcy realizacji projektu, zgodnie z zapisami w umowie.

Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem sprawozdania cząstkowego organizowane jest 3-4 października 2012 r. Szkolenie będzie również dotyczyło kwestii upowszechniania i zarządzania ryzykiem w projekcie. Obecność jednego przedstawiciela z instytucji jest obowiązkowa.

1. Wskazówki

2. Tabele finansowe - TOI 2011 (G.1.-G.7.)

3. Wzór formularza sprawozdania
 

Materiały ze szkolenia:
- zagadnienia formalne i merytoryczne
- zagadanienia finansowe
- upowszechnianie
 

Sprawozdanie końcowe dokumentuje cały okres realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kwoty bilansującej przyznanych w konkursie środków finansowych. Sprawozdanie końcowe obejmuje cały okres realizacji projektu- od pierwszego do ostatniego dnia, zgodnie z zapisem w umowie.

Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem sprawozdania końcowego organizowane jest w dniu 29 października 2013 r.  Obecność jest obowiązkowa. Zapraszamy dwie osoby z instytucji.

1. Wskazówki (załączniki w wersji angielskiej)
2. Tabele finansowe G.1-7 - te same jak przy sprawozdaniu cząstkowym
3. Tabela G.8 - tabela jest wykorzystywana przy kontroli rozszerzonej (analiza dowodów księgowych) i dotyczy wybranej grupy beneficjentów, którzy zostaną poinformowani o jej prowadzeniu pisemnie niezwłocznie po zakończeniu podstawowej analizy finansowej sprawozdania.
4. Wytyczne do części finansowej raportu
5. Wzór formularza sprawozdania

Prezentacje ze szkolenia:
- zagadnienia formalne i merytoryczne
- zagadnienia finansowe
- wpływ i trwałość rezultatów projektów transferu innowacji