Kontraktowanie

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2011

Dokumenty kontraktowe

Dla celów przygotowania umowy przez Narodową Agencję, wnioskodawców, których projekty zostały zatwierdzone do realizacji prosimy o:

1. Zapoznanie się z Wytycznymi odnośnie kontaktowania projektów  transferu innowacji LdV 2011 (pobierz dokument).

2. Zarejestrowanie się w naszym systemie dokumentów Online pod adresem:  http://online.frse.org.pl.
     Rejestracja w Systemie Online - Instrukcja 

3. Po zarejestrowaniu się w systemie, prosimy o wypełnienie „Ankiety Beneficjenta”, powołując się na hasło, które otrzymali Państwo w piśmie z wynikami konkursu.
    Wypełnienie Ankiety Beneficjenta Online – Instrukcja

4. Wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie następujących dokumentów:
-
Formularz kontraktowy
- Formularz zatwierdzonego budżetu

5. Przesłanie dokumentów kontraktowych zgodnie z Wytycznymi pocztą na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
Projekty TOI 2011 LdV
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Po otrzymaniu i weryfikacji dokumentów kontraktowych („Ankieta Beneficjenta” wraz z załącznikami) Narodowa Agencja przygotuje umowę finansową, która będzie do pobrania i wydrukowania przez Beneficjenta w systemie Online. O możliwości pobrania umowy Narodowa Agencja poinformuje osobę kontaktową w projekcie drogą mailową.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: leonardo-toi@frse.org.pl.

Osoby kontaktowe: Marianna Zdziarska, tel. 22 46 31 283, Magdalena Kazińska, tel. 22 46 31 303,  Joanna Srebrzyńska, tel. 22 46 31 291, Agnieszka Włodarczyk, tel. 22 46 31 300.