Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2011

Dokumenty konkursowe - projekty transferu innowacji 2011

Zaproszenie do składania wniosków PL
Priorytety strategiczne Programu PL
Priorytety krajowe i zasady administracyjne TOI PL/EN
Przewodnik dla wnioskodawców 2011  
     Część I - Przepisy ogólne EN  
     Część I - Przepisy ogólne PL
                    Kurs euro z dnia publikacji konkursu 2011
                    Maksymalne stawki: koszty osobowe i pobytu TOI 2011  
    Część IIa - Podprogramy i akcje EN   
    Część IIa - Podprogramy i akcje PL
    Część IIb - Informacja o podprogramach i akcjach EN
                      Informacja o podprogramach i akcjach - fragment nt. TOI PL
Komunikat dot. zawieszenia udziału Malty w konkursie 2011 LdV
Instytucje uprawnione do wnioskowania w programie LdV

UWAGA: Wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (nieposiadające w świetle prawa polskiego osobowości prawnej) zostaną poproszeni o dostarczenie uzupełniających informacji, pozwalających Narodowej Agencji dokonać sprawdzenia zdolności operacyjnej i finansowej do przeprowadzenia działań, których dotyczy wniosek o dofinansowanie.

(!)Instrukcja składania wniosku TOI
Kryteria oceny formalnej i jakościowej


Składanie wniosków

Termin składania wniosków na projekty TOI upływa 28 lutego 2011 r. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku prosimy o dokładną lekturę dokumentacji konkursowej, w tym Instrukcji składania wniosku. 

        Formularz wniosku dla projektów transferu innowacji 2011   
          
 Suplement do wniosku TOI 2011

           Wyjaśnienie dla wersji 3.10 formularza wniosku
           Przewodnik dla użytkowników formularzy Eform 
           Strona pomocy dla użytkowników: http://eforms.llp.org.pl/.    
   

Uwaga: Formularz wniosku należy najpierw zapisać na komputerze (Zapisz jako...), a dopiero potem można zacząć pracę z wnioskiem.
Przed pobraniem formularza prosimy upewnić się, że mają Państwo zainstalowaną najnowszą wersję Programu Adobe Reader. Program można bezpłatnie pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/. 
         
Najczęściej zadawane pytania - konkurs TOI 2011(wersja 1, z dn. 11.01.2011 r.)
Pytania związane z konkursem TOI 2011 prosimy kierować na adres: leonardo-toi@frse.org.pl.