Zarządzanie projektem

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2010

Przewodnik dla wnioskodawców i beneficjentów:
 
Część I - Przepisy ogólne (wersja polska, wersja angielska)
 Część IIa - Podprogramy i akcje (wersja polska, wersja angielska)
 Część IIb - Charakterystyka akcji (wersja polska, wersja angielska)
(Pełna dokumentacja do konkursu znajduje się w zakładce Dokumenty konkursowe)

Warunki ogólne do umowy finansowej 

Wzór potwierdzenia  otrzymanych środków finansowych 

Formularz wniosku o aneks

Opis dokumentów księgowych

Sprawozdawczość