Sprawozdawczość

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2010

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe dokumentuje cały okres realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kwoty bilansującej przyznanych w konkursie środków finansowych. Sprawozdanie końcowe obejmuje cały okres realizacji projektu- od pierwszego do ostatniego dnia, zgodnie z zapisem w umowie.

Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem sprawozdania cząstkowego organizowane jest
10 października 2012 r. Zapraszamy dwóch przedstawicieli instytucji.

  1. Wskazówki
  2. Tabele finansowe:
  3. Wzór formularza sprawozdania
  4. Opis dokumentów księgowych

Materiały ze szkolenia:
- zagadnienia formalne i merytoryczne
- zagadnienia finansowe

Sprawozdanie cząstkowe

Sprawozdanie cząstkowe dokumentuje okresowe stan realizacji działań i stanowi podstawę do wypłacenia kolejnej zaliczki przyznanych w konkursie środkó finansowych. Sprawozdanie obejmuje 12 pierwszych miesięcy realizacji projektu, zgodnie z zapisami w umowie.

  1. Wskazówki - do pobrania
  2. Tabele finansowe - TOI 2010 (G.1-G.7)
  3. Przykładowy formularz sprawozdania
  4. Materiały ze spotkania nt. sprawozdania cząstkowego: