Kontraktowanie

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2010

Dokumenty kontraktowe

Dla celów przygotowania umowy przez Narodową Agencję, wnioskodawców, których projekty zostały zatwierdzone do realizacji prosimy o:

1. Zapoznanie się z
wytycznymi odnośnie kontaktowania projektów  transferu innowacji LdV 2010.

2. Zarejestrowanie się w naszym systemie dokumentów Online pod adresem: http://online.frse.org.pl
   Rejestracja w Systemie Online - Instrukcja 

3. Po zarejestrowaniu się w systemie, prosimy o wypełnienie „Ankiety Beneficjenta”, powołując się na  hasło, które otrzymali Państwo w piśmie z wynikami konkursu.
     Wypełnienie Ankiety Beneficjenta Online – Instrukcja

4. Wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie następujących dokumentów:
    - Formularz kontraktowy
    - Formularz zatwierdzonego budżetu

5. Przesłanie dokumentów kontraktowych zgodnie z Wytycznymi pocztą na adres:

      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
      Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci 
      Projekty TOI 2010 LdV      
      ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Po otrzymaniu i weryfikacji dokumentów kontraktowych („Ankieta Beneficjenta” wraz z załącznikami) Narodowa Agencja przygotuje umowę finansową, która będzie do pobrania i wydrukowania przez Beneficjenta w systemie Online. O możliwości pobrania umowy Narodowa Agencja poinformuje osobę kontaktową w projekcie drogą mailową.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: leonardo-toi@frse.org.pl.

Warunki ogólne do umowy finansowej
Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych

_____________________________________________________________________________________________

PodglądZałącznikWielkość
Wytyczne - kontraktowanie92.74 KB
Instrukcja - Finera363.97 KB
Instrukcja - ankieta181.98 KB