Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Transfer Innowacji
Rok: 
2010

Dokumenty konkursowe – projekty transferu innowacji 2010

Termin składania wniosków minął 26 lutego 2010 r.

Zaproszenie do składania wniosków PL
Sprostowanie do Zaproszenia do składania wniosków PL
Priorytety strategiczne Programu PL EN
Priorytety krajowe PL
Przewodnik dla wnioskodawców 2010:
     Część I – Informacje ogólne EN
     Część I - Informacje ogólne PL
                    Informacje ogólne - fragment dotyczacy zasad finansowych TOI PL 
                    Kurs euro z dnia publikacji konkursu 
                    Maksymalne stawki: koszty osobowe i pobytu TOI 2010 (wersja z dn. 18.01.2010. Uwaga: 4 kraje zmniejszyły swoje stawki na koszty osobowe)
     Część IIa – Podprogramy i akcje EN
     Część IIa – Podprogramy i akcje PL
     Część IIb – Charakterystyka akcji EN 
                        Sprostowanie do Części IIb EN  
                        Charakterystyka akcji - fragment dotyczący projektów TOI PL

(!) Instrukcja składania wniosku oraz kryteria oceny TOI 2010

Składanie wniosków
Wnioski do polskiej Narodowej Agencji składają polskie instytucje. Termin aplikowania upływa 26 lutego 2010 r. Przed przystąpieniem do składania wniosku, uprzejmie prosimy o dokładną lekturę dokumentacji konkursowej.
W konkursie 2010 wnioski TOI składane są za pomocą poniższego formularza on-line (E-form). Zawiera on część opisową i finansową.   

    Formularz wniosku TOI 2010 (plik pdf., wymagana wersja 8.1 lub wyższa Adobe Reader) 
          Suplement do wniosku TOI 2010 
          Instrukcja techniczna wypełniania formularza elektronicznego (PL)

Przed pobraniem formularza wniosku i jego wypełnieniem prosimy upewnić się, że mają Państwo zainstalowany program Adobe Reader (wersja 8.1 lub wyższa). Program można bezpłatnie pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/.
Plik formularza wniosku należy skopiować ze strony internetowej do własnego komputera (zapisać na twardym dysku), dopiero wówczas można rozpocząć wypełnianie wniosku.
Strona pomocy technicznej - formularze elektroniczne: http://eforms.llp.org.pl/.

W przypadku pytań i problemów technicznych z formularzem wniosku, prosimy o kontakt: eforms.leonardo@frse.org.pl.

Materiały ze spotkania informacyjnego (19.01.2010, Warszawa)


Kontakt z Zespołem Projektów Tematycznych