Projekty transferu innowacji 2013

lp. numer projektu

kwota dofinansowania
w euro

beneficjent tytuł projektu strona projektu
W konkursie 2013 zostało podpisanych 26 umów na realizację projektów transferu innowacji na łączną kowtę 6 752 344,05 euro
1.

2013-1-PL1-LEO05-36932

194 855,49 Profes Sp. z o.o., Sp.k z Wrocławia Pro-Strategy Guide  
2. 2013-1-PL1-LEO05-37441 289 866,00 Fundacja Obserwatorium Zarządzania z Warszawy Knowledge Management 2.0 for SMEs  
3. 2013-1-PL1-LEO05-37525 278 752,50 Polskie Stowarzyszene Menadżerów Budownictwa z Warszawy ARCW – Health and safety procedures for curtain walls
with the use of Augmented Reality Technology
 
4. 2013-1-PL1-LEO05-37526 298 710,98 Polski Związek Pracodawców Budownictwa z Warszawy On-site construction employees’ occupational safety in Europe the enhancement and strengthening of their Health and Safety skills development by means of the creation of multimedia training, based on case studies with the use of contemporary devices. strona projektu
5. 2013-1-PL1-LEO05-37532 175 344,00 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy z Krakowa Agrobiogas as an alternative source of energy in rural areas  
6. 2013-1-PL1-LEO05-37536 212 366,70 Bydgoska Szkoła Wyższa European Training Programme on Energy Efficient Renovation of Old Buildings / Europejski Program Szkoleniowy z Energooszczędnej Renowacji Starych Budynków  
7. 2013-1-PL1-LEO05-37537 262 200,00 Kolegium Lekarzy Rodzinnych z Warszawy Continuing educational development and harmonisation of expert teachers in General Practice/Family Medicine in Europe through a systematic process of quality improvement  
8. 2013-1-PL1-LEO05-37562 257 379,00 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie Farm Activities for Rural Model Learning And Nature Didactics  
9. 2013-1-PL1-LEO05-37568 290 904,00 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z Warszawy Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe  
10. 2013-1-PL1-LEO05-37576 260 352,00 Społeczna Akademia Nauk z Łodzi FAMILY CAREER COMPASS - Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children’s Vocational Career strona projektu
11. 2013-1-PL1-LEO05-37587 261 656,00 Północna Izba Gospodarcza ze Szczecina Learn Engage Create strona projektu
12. 2013-1-PL1-LEO05-37588 209 382,00 KFB Polska Sp. z o.o. z Wrocławia ArAc- Multibook of Architectural Acoustics strona
projektu
13. 2013-1-PL1-LEO05-37593 291 867,99 Danmar Computers Małgorzata Mikłosz z Rzeszowa Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs strona projektu
14. 2013-1-PL1-LEO05-37623 295 202,25 Techin Sp. zo.o. z Warszawy Skills and competences improvement of workers employed in green sector with e-learning technology use strona projektu
15. 2013-1-PL1-LEO05-37732 290 151,00 Nowoczesna Firma S.A. z Warszawy Content Marketing Expert strona projektu
16. 2013-1-PL1-LEO05-37738 194 222,30 Syntea S.A. z Lubilna Secure Business - Certified Information Security Officers in SMEs  
17. 2013-1-PL1-LEO05-37747 238 710,84 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z Lublina TrainCoDe - Developing senior human capital and promoting active aging through teaching and coaching  
18. 2013-1-PL1-LEO05-37757 255 507,75 Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej z Warszawy Increase of EU's economic potential in relations with China  
19. 2013-1-PL1-LEO05-37769 264 534,00 Danmar Computers Sp z o.o. z Rzeszowa Advancing vocational competences in foreign languages for paramedics  
20. 2013-1-PL1-LEO05-37800 286 644,00 Stowrzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" z Rzeszowa ECVET for recognition of qualifications in construction sector – CONVET  
21. 2013-1-PL1-LEO05-37816 228 790,28 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lubilnie Competences of future  
22. 2013-1-PL1-LEO05-37822 292 500,00 Politechnika Warszawska MBA in Construction - Postgraduate European Common Studies in Construction Project Management  
23. 2013-1-PL1-LEO05-37880 299 560,47 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ECVET for Virtual Learning Professions  
24. 2013-1-PL1-LEO05-37888 294 431,50 Danmar Computers Małgorzata Mikłosz z Warszawy Enhancing and Promoting International business Communication strona projektu
25. 2013-1-PL1-LEO05-37929 295 629,00 Avsi Polska z Warszawy Better Employment Competencies through Individualized e-training  
26. 2013-1-PL1-LEO05-38152 232 824,00 Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa z Poznania Internationalization and Commercialisation Methods for Business Networks