Projekty transferu innowacji 2010

                          

numer projektu

kwota

dofinansowania

w euro

Beneficjent tytuł projektu strona projektu
Projekty realizowane w latach 2010-2012
2010-1-PL1-LEO05-11441 229 275,00 Instytut Spawalnictwa, Gliwice Improvement on the accessibility of Welding Related Training Course projekt AccessWeld
2010-1-PL1-LEO05-11443 150 000,00 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku Transfer of exsisting process maps and their adoption on the need of certification and vocational education in project's partners countries projekt Mapcom
2010-1-PL1-LEO05-11454 287 153,59 Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa Knowledge Pills Methodology-efficient learning and knowledge sharing for SMEs projekt Pills
2010-1-PL1-LEO05-11460 274 500,00 Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Warszawa/Kraków Framework for Countinuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe projekt CEDinGP
2010-1-PL1-LEO05-11462 296 350,00 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education strona projektu
2010-1-PL1-LEO05-11464 292 670,25 Nowe Motywacje Sp. z o.o., Kraków European model of strategic competence management in small and medium enterprises in tourism sector strona projektu
2010-1-PL1-LEO05-11465 299 387,50 Uniwersytet im.Adama Mickiewicza, Poznań Vocational training system in archaeological heritage based upon e-learning resources strona projektu
2010-1-PL1-LEO05-11466 277 849,00 Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa Web Quest for Human Resources Management - collaborative blended learning methodology for VET projekt Web Ques
2010-1-PL1-LEO05-11467 164 600,00 Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski Study trip as model of research, education and practice in vocational training in culture animation and community work projekt LOCALISE
2010-1-PL1-LEO05-11469 297 000,00 Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Warszawa Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects strona projektu
2010-1-PL1-LEO05-11470 298 724,00 TECHIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa Multichanel Adaptive System Training for micro, small and medium Enterprises projekt MASTER
2010-1-PL1-LEO05-11471 76 681,28 Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Method for Advanced Professional and Personal ePortfolio Development Projekt MAPPED
2010-1-PL1-LEO05-11472 298 900,00 Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy (Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki) Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers strona projektu
2010-1-PL1-LEO05-11473 274 980,00 Zdrowie i Zarządzanie, Kraków Innovative lifelong learning of European General Physicians in Quality Improvement supported by information technology projekt inGPinQI
2010-1-PL1-LEO05-11479 231 775,50 Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa Listening to young children projekt WeListen2Y
2010-1-PL1-LEO05-11496 299 777,06 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", Lublin Competence assessment and development of potential entrepreneur projekt COMTRAIN
2010-1-PL1-LEO05-11556 195 772,50 Center for Modern Education (PL) Sp. z o.o., Warszawa Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland
projekt Intercar