Projekty transferu innowacji 2008

numer projektu kwota dofinansowania w euro beneficjent tytuł projektu strona projektu
Projekty realizowane w latach 2008-2011
2008-1-PL1-LEO05-02054 291 132,00 REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw, Poznań The Effective Official and Satisfied Citizen – Good Practices in a Modern EU State strona projektu
2008-1-PL1-LEO05-02076 278 598,00 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Training for Fast-Growing Entrepreneurs projekt  FASTER
2008-1-PL1-LEO05-02080 267 000,00 Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Warszawa Bridging the gap of general practitioners' competence on European Market projekt
GAPPROJECT
2008-1-PL1-LEO05-02072 292 147,00 Związek Zawodowy Budowlani, Warszawa APL-Bud: Towards a Qualified Construction Workforce for Poland projekt APL-Bud
2008-1-PL1-LEO05-02068 168 750,00 Comarch S.A., Kraków European Partnership for Development in Mobile Technology Competence projekt MoTeCo
2008-1-PL1-LEO05-02078 294 812,00 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Confidence of Ageing Workers for Competitiveness and Success in Enterprises projekt CASE
2008-1-PL1-LEO05-02075 270 990,00 Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Warszawa How to Webcast – new media use in the efficient learning processes projekt How to Webcast
2008-1-PL1-LEO05-02082 289 072,00 Akademia Ekonomiczna im. Adamieckiego w Katowicach Sex discrimination on the labour market projekt SDOLM
2008-1-PL1-LEO05-02059 294 000,00 Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Warszawa Improving Vocational Education in the Construction Industry Sector with the aim of Identification and Recognition in EU Countries projekt Proconstr
2008-1-PL1-LEO05-02079 224 708,00 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 3xC – coordination, cooperation, cultural context – tandem learning program of transnational cooperation for SMEs projekt 3xC
2008-1-PL1-LEO05-02058 222 300,00 REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw, Poznań The Training Programme Supporting Education of People with Low Vocational Qualifications projekt Edukacja bez barier
2008-1-PL1-LEO05-02057 297 215,00 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Gdańsk Mapping of competencies as a new tool of knowledge management in a company projekt MAPCOM
2008-1-PL1-LEO05-02069 239 057,00 Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozw. Gosp. „OIC POLAND”, Lublin Competence Level Assessment of SME Managers projekt M-Astra
2008-1-PL1-LEO05-02055 293 024,00 Danmar Computers, Rzeszów m-learning solutions supported by e-learning for IT Professionals in SME projekt LearnIT