Raport końcowy

Akcja: 
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe
Rok: 
2013

UWAGA: od roku 2011 obowiązuje składanie raportu końcowego za pomocą Systemu Dokumentów OnLine FRSE.

W systemie stosujemy login i hasło użyte uprzednio do wypełnienia Ankiety Beneficjenta. Raport końcowy należy złożyć korzystając z zakładki „Projekty”, a następnie wybierając  link przypisany do danej umowy finansowej.

Decyzją Komisji Europejskiej, zniesiony został wymóg zwrotu odsetek od grantów Programu Leonardo da Vinci narosłych na kontach bankowych. W związku z tym, beneficjenci z konkursu 2007 i późniejszych nie deklarują w raporcie końcowym wysokości odsetek.

W sprawach związanych z rozliczeniem finansowym wizyty przygotowawczej prosimy o kontakt z Zespołem Rozliczeń Finansowych:

Katarzyna Markowska
katarzyna.markowska@frse.org.pl
tel 022 46 31 146

Dorota Szynkiewicz
dorota.szynkiewicz@frse.org.pl
tel 022 46 31 139