Dokumenty do pobrania - 2013

Akcja: 
Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe
Rok: 
2012

 

Formularz wniosku aplikacyjnego dla wizyt przygotowawczych 2013 należy najpierw przekopiować do własnego komputera, dopiero wówczas rozpoczynać wypełnianie wniosku (dokument do pobrania ponizej):

Formularz wniosku aplikacyjnego na wizyty przygotowawcze Leonardo da Vinci 2013

Dokumenty do pobrania dla Akcji Wizyty Przygotowawcze w Konkursie 2013:

  1. Limity stawek na utrzymanie w konkursie 2013
  2. Limity na podróż w konkursie 2013
  3. Instrukcja merytoryczna wypełniania wniosku

Pozostałe dokumenty dotyczące konkursu 2013 dostępne na stronie Komisji Europejskiej, są dostępne - tutaj