Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Województwo: 
wielkopolskie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Natalia Krzyżan

Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

Telefon kontaktowy: 
61 853 78 05 wew. 237; 61 859 35 37