Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Województwo: 
dolnośląskie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Jan Kamiński

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

Telefon kontaktowy: 
71 340 63 28 lub 71 340 63 51