Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Województwo: 
podkarpackie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Marta Jadach-Stupnicka

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Telefon kontaktowy: 
17 867 11 17