Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Województwo: 
wielkopolskie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Alicja Trybus

ul. Kościuszki 93,  61- 716 Poznań

Telefon kontaktowy: 
61 854 13 02