Kuratorium Oświaty w Opolu

Województwo: 
opolskie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Halina Pilarz

 ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Telefon kontaktowy: 
77 452 45 77