Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Województwo: 
podkarpackie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Jerzy Głodowski

 ul. Grunwaldzka 19, 35-959 Rzeszów

Telefon kontaktowy: 
17 853 20 23, 17 853 62 88