Izba Rzemieślnicza w Opolu

Województwo: 
opolskie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Michał Gmitrasiuk

ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
 

Telefon kontaktowy: 
77 454 31 73 w.29