Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Województwo: 
podlaskie
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Justyna Popławska

 ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok

Telefon kontaktowy: 
85 74 35 403