Zdrowie publiczne

Typ: 
biuletyny
Rok wydania: 
2008
Język publikacji: 
polski

Biuletyn programu Leonardo da Vinci nr 3/2008

Publikacja zawiera materiał będący pokłosiem seminarium zorganizowanego 6.10.2012 r w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawia przykłady działań finansowanych ze środków programu w zakresie podnoszenia standardów pracy i usług w opiece medycznej, wspierania bezpieczeństwa zdrowotnego pzez profilaktykę, diagnostykę i terapię oraz innowacyjnych programów nauczania i akredytacji w obszarze zdrowia publicznego.

PodglądZałącznikWielkość
ldv_biuletyn2008_3_web.pdf2.95 MB