Wsparcie dla przedsiębiorców

Typ: 
biuletyny
Rok wydania: 
2012
Język publikacji: 
polski

Biuletyn Programu Leonardo da Vinci - numer 01/2012.

Kolejny numer biuletynu programu Leonardo da Vinci skupiony jest na rezultatach, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Zostały w nim przedstawione rozwiązania z zakresu wzmacniania i rozwoju kompetencji zarówno menadżerów jak i pracowników, tych z dużym bagażem zawodowym a także dopiero wkraczających na rynek pracy.
Biuletyn został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich przedstawia informacje nt. strategii Komisji Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i dostosowania do rynku pracy, dane statystyczne dotyczące udziału małych i średnich przedsiębiorstw w kształceniu ustawicznym, ocenę obecnej sytuacji rzemiosła w Polsce, a także prezentuje nową formułę przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego.
W drugiej części zamieszczone zostały rezultaty projektów realizowanych ze środków Programu. Są to wyniki działań w projektach mobilności, partnerskich oraz transferu i rozwoju innowacji przedstawione w sposób ułatwiający zidentyfikowanie produktu interesującego czytelnika, wyniku projektu wraz z krótką informacją na jego temat.
Trzecia część publikacji zawiera opinie i refleksje praktyków czyli zarówno przedstawicieli MŚP wypowiadających się na temat wybranych produktów projektów Leonardo da Vinci, jak również opinie ekspertów Programu, którzy w przypadku projektów transferu innowacji oceniają jakość i użyteczność tych przedsięwzięć.
 

PodglądZałącznikWielkość
ldv_biuletyn01_2012_www.pdf4.33 MB