Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów. Poradnik dla wnioskodawców

Typ: 
poradniki
Rok wydania: 
2012
Język publikacji: 
polski

Kolejny z serii poradników programu Leonardo da Vinci przeznaczony jest przede wszystkim dla wnioskodawców, jednak może także być przydatny dla tych, którzy już realizują projekty edukacyjne. Pomaga we właściwym zdefiniowaniu rezultatów projektów oraz w zrozumieniu sensu i celu ich upowszechniania. Jest podzielony na 2 części – jedna dotyczy specyfiki projektów mobilności, w których identyfikacja rezultatów często bywa problematyczna, zaś ich upowszechnianie i wykorzystanie sprawia wiele trudności wnioskodawcom i beneficjentom. Druga część obejmuje zagadnienia związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektów współpracy wielostronnej. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki jak przedstawiać działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów we wnioskach o dofinansowanie. Prezentuje też działania upowszechniające prowadzone przez Komisję Europejską i podległe jej instytucje.

PodglądZałącznikWielkość
poradnik2012_www.pdf1.57 MB