Dofinansowanie i zasady jego przyznawania

Projekty partnerskie mają uproszczoną formę rozliczania finansowego w postaci ryczałtu. Jest to forma przyjazna instytucjom mało doświadczonym we współpracy międzynarodowej.

Projekty partnerskie trwają 2 lata.

Dofinansowanie jest przyznawane osobno każdemu z partnerów jako ryczałt w zależności od zaplanowanej przez niego liczby mobilności, czyli wyjazdów zagranicznych. Każda instytucja wchodząca w skład grupy partnerskiej otrzymuje dofinansowanie od swojej Narodowej Agencji, według stawek zatwierdzonych w danym kraju i samodzielnie dysponuje przyznanymi jej środkami finansowymi.

Dofinansowanie może pokrywać do 100% kosztów projektu.

Stawki dofinansowania ogłaszane są co roku wraz z dokumentami na nowy konkurs i oddzielnie dla każdego kraju. Wysokość stawek przyznawana jest w zależności od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych.

Stawki na rok 2013

Minimalna liczba wyjazdów zagranicznych (mobilności) Maksymalna stawka dofinansowania (euro)
Minimum 4 (mobilności) wyjazdy 5 000
Minimum 8 (mobilności) wyjazdów    11 000
Minimum 12 (mobilności) wyjazdów 15 000
Minimum 24 (mobilności) wyjazdy 22 000

Dofinansowanie przeznaczone jest nie tylko na koszty związane z wyjazdami, lecz na wszelkie działania związane z realizacją projektu (np. działania lokalne, upowszechnianie projektu, przygotowanie produktu końcowego). Wyjazdy zagraniczne są środkiem prowadzącym do zrealizowania założeń projektu i wypracowania produktu końcowego.