co to są projekty parterskie?

Projekty partnerskie polegają na współpracy instytucji z krajów europejskich nad wypracowaniem wspólnego rozwiązania dotyczącego kształcenia bądź szkolenia zawodowego. Umożliwiają spotkania partnerów w ich krajach, wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także nawiązywanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej. Efektem dwuletniej współpracy jest produkt wypracowany wspólnie przez grupę partnerską.

Założenia i cele

Projekty partnerskie wspierają budowanie partnerstw międzynarodowych oraz współpracę w grupie zróżnicowanych instytucji z krajów europejskich. Są ukierunkowane na wypracowanie oraz wdrażanie wspólnych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Realizacja projektów partnerskich stwarza doskonałe warunki do nawiązania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem, a także umożliwia wielostronną współpracę oraz wzajemne wizyty u partnerów projektu. Projekty partnerskie mogą stanowić przygotowanie do realizacji kolejnych propozycji działań w ramach innych akcji programu Leonardo da Vinci.

Produkt końcowy

Produkt końcowy, którego wypracowanie jest obowiązkowe podczas projektu, może przyjąć różną formę. Mogą to być m.in.: publikacje książkowe, broszury, witryny internetowe, zbiory dobrych praktyk, płyty CD, film, kurs szkoleniowy, instruktaż, wspólny raport tematyczny lub konferencja.