Jak wyjechać na staż?

Program Leonardo da Vinci umożliwia organizowanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla uczniów, absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy.
Jednak wnioski o fundusze mogą składać jedynie instytucje / organizacje. To one ustalają, dla jakich osób chciałyby zorganizować staż / praktykę zawodową.
Aby wziąć udział w stażu należy:
1. znaleźć instytucję / organizację (np. Urząd Pracy, szkoła, uniwersytet, itp), która organizuje staż, lub praktykę zawodową (ich lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce Projekty Mobilności/Konkurs 2010 lub Konkurs 2011), która by Państwa zainteresowała i dowiedzieć się, czy prowadzi jeszcze rekrutację uczestników, albo
2. zwrócić się do instytucji / organizacji, żeby w najbliższym konkursie złożyła wniosek o fundusze, albo
3. przygotować taki wniosek we własnym zakresie, ale po uzgodnieniu i w imieniu firmy/organizacji/instytucji.