Projekty tworzenia innowacji - Development of Innovation (DoI)

Projekty współpracy wielostronnej służące opracowaniu innowacyjnych pomysłów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Polegają one na tworzeniu zupełnie nowych rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnych metod i innego niż dotychczasowe podejścia do zagadnienia.

Produkty powstałe w wyniku tych projektów powinny odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowanie rynku pracy w krajach partnerskich. Rezultaty projektów DoI mogą być następnie przedmiotem transferu w ramach projektów transferu innowacji (ToI).

  • Czas trwania projektu: od 1 do 3 lat;
  • Liczba instytucji uczestniczących w projekcie: minimum 3 z 3 różnych krajów;
  • Dofinansowanie: do 75% kosztów, maks. 400 tys. euro.

>> Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące wnioskowania na stronach Agencji Wykonawczej w Brukseli