Europejskie sieci instytucji – TN (Thematic networks)

Projekty te polegają na łączeniu organizacji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w międzynarodowe sieci instytucji, które mają stanowić infrastrukturę upowszechniania wiedzy i doświadczeń na poziomie europejskim.

Sieci powinny realizować trzy zadania: gromadzić wiedzę w określonym obszarze szkolenia zawodowego na poziomie regionalnym lub branżowym, określać tendencje, wymagania i korzyści z podejmowanych inicjatyw w zakresie szkolenia zawodowego oraz upowszechniać dobre praktyki i rezultaty dotychczas realizowanych projektów.

  • Czas trwania projektu: od 1 do 3 lat;
  • Liczba instytucji uczestniczących w projekcie: min. 5 z 5 różnych krajów;
  • Dofinansowanie: do 75% kosztów, maks. 200 tys. euro rocznie.

>> Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące wnioskowania na stronach Agencji Wykonawczej w Brukseli