Działania towarzyszące (Accompanying measures)

Działania towarzyszące projekty służące upowszechnianiu i promowaniu celów i rezultatów projektów programu Leonardo da Vinci. Mogą obejmować różne przedsięwzięcia informacyjne mające na celu nagłaśnianie działań podejmowanych w ramach programu i ich rezultatów, tworzenie tematycznych sieci projektów (prowadzenie i publikowanie pogłębionych badań oraz nad wykorzystaniem rezultatów projektów, organizowanie wymian doświadczeń oraz debat o projektach w danym temacie), tworzenie baz danych informacji o rezultatach projektów, organizowanie spotkań twórców rezultatów z ich użytkownikami oraz wprowadzanie uzyskanych rozwiązań do głównego nurtu polityki edukacyjnej i praktyk szkoleniowych.

  • Czas trwania projektu: do 1 roku;
  • Liczba instytucji uczestniczących w projekcie: dowolna;
  • Dofinansowanie: do 75% kosztów, maks. 150 tys. euro.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące wnioskowania na stronach Agencji Wykonawczej w Brukseli http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php