Działania kluczowe KA 4 - opowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów

Działanie ma na celu maksymalne zwiększenie wpływu działań i projektów finansowanych z programu „Uczenie się przez całe życie” lub wcześniejszych programów, które powinny być znane szerokiej grupie potencjalnych użytkowników.

W ramach kluczowego działania KA4 promuje się tworzenie struktur ramowych dla skutecznego wykorzystywania rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) oraz wcześniejszych powiązanych z nim programów na poziomie sektorowym, regionalnym, krajowym i europejskim. Cele operacyjne działania KA4 obejmują zapewnienie, że rezultaty programu LLP są szeroko uznawane i wprowadzane na dużą skalę. Działanie to ma charakter przekrojowy.

- Projekty wielostronne KA4

Głównym celem projektów wielostronnych skierowanych na upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów jest ułatwienie stworzenia struktur ramowych dla skutecznego wykorzystywania rezultatów programu „Uczenie się przez całe życie” oraz wcześniejszych powiązanych z nim programów na poziomie sektorowym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące wnioskowania na stronach Agencji Wykonawczej w Brukseli http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php