Wyniki konkursu 2013

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2013

 

W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 286 wniosków na projekty partnerskie LdV. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajdują się 82 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 454 000,00 EUR. Na liście rezerwowej znajdują się 2 projekty.
Na liście projektów odrzuconych znalazły się 202 projekty.

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają w najbliższym czasie oficjalne pismo od Narodowej Agencji z wynikami selekcji.

Lista główna projektów partnerskich LdV zatwierdzonych do realizacji

Lista rezerwowa projektów partnerskich LdV

Lista odrzuconych projektów partnerskich LdV

•Lista projektów partnerskich LdV odrzuconych po ocenie formalnej: w polskiej Narodowej Agencji oraz w innych agencjach

Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.

 

: