Wyniki konkursu dla projektów partnerskich Leonardo da Vinci 2012

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2012

W konkursie w 2012 r. do Narodowej Agencji wpłynęły 303 wnioski na projekty partnerskie LdV. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajdują się 93 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 586 000,00 EUR.
Na liście projektów odrzuconych znalazło się 210 projektów.

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają w najbliższym czasie oficjalne pismo od Narodowej Agencji z wynikami selekcji.

Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania się od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez niezależnych ekspertów (w kraju koordynatora projektu) i po konsultacjach międzyagencyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny, a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.

Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.