Szkolenie na temat zarządzania projektami

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2012

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje obowiązkowe szkolenie na temat realizacji i zarządzania projektami partnerskimi Leonardo da Vinci – konkursu 2012. Szkolenie odbędzie się 13 lub 14 września br (do wyboru 2 terminy).

Prosimy o jak najszybszą rejestrację w wybranym dniu. W przypadku braku miejsc w preferowanym przez terminie, prosimy o zapisanie się na dzień, w którym są jeszcze wolne miejsca.

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy dwóch przedstawicieli instytucji – osobę koordynującą projekt oraz osobę zajmującą się finansami. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na:

Rejestracja 13 września: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/9aee53c1e564d615e5f5c2105408c47d

Rejestracja 14 września: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/735ae9dd593e4606043de62c1ff2b415

nie później niż do 6 września 2012 r.

Z uwagi na dużą liczbę uczestników zmiany wybranego terminu szkolenia nie będą możliwe.

Obecność co najmniej jednego przedstawiciela instytucji na wspomnianym wyżej spotkaniu jest obowiązkowa.