Kontraktowanie

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2012

Dla celów przygotowania umowy przez Narodową Agencję, wnioskodawców, których projekty zostały zatwierdzone do realizacji prosimy o:

  1. Zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi dokumentów kontraktowych w konkursie 2012
  2. Zarejestrowanie się w naszym systemie dokumentów Online pod adresem: http://online.frse.org.pl. Zobacz, jak to zrobić - instrukcja.
  3. Po zarejestrowaniu się w systemie, prosimy o wypełnienie Ankiety Beneficjenta, powołując się na hasło, które otrzymają Państwo w piśmie z wynikami konkursu.
  4. Wypełnienie Ankiety Beneficjenta Online - Instrukcja
  5. Wydrukowanie wypełnionej online Ankiety Beneficjenta i podpisanie jej na końcu przez prawnego reprezentanta Beneficjenta a następnie przesłanie wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Projekty partnerskie LdV, ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa.

Po otrzymaniu i weryfikacji dokumentów kontraktowych (Ankieta Beneficjenta wraz z załącznikami) Narodowa Agencja przygotuje umowę finansową, która będzie gotowa do pobrania i wydrukowania przez Beneficjenta w systemie Online. O możliwości pobrania umowy Narodowa Agencja poinformuje osobę kontaktową w projekcie drogą mailową (na adres z wniosku aplikacyjnego).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: leonardo-partnerships@frse.org.pl. Osoby kontaktowe: Dagmara Wieczorkowska, tel. 22 46 31 301 i Michał Łużak, tel. 22 46 31 294.