Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2012

Komisja Europejska opublikowała Zaproszenie do składania wniosków konkursie na rok 2012

Termin składania wniosków na projekty partnerskie LdV upływa 21 lutego 2012 r. Przed przystąpieniem do składania wniosku, uprzejmie prosimy o dokładną lekturę dokumentacji konkursowej, w tym obowiązującej polskich wnioskodawców.

Dokumenty konkursowe:

Formularz wniosku EN PL  - zobacz też: wyjaśnienie do wersji 3.5 wniosku

UWAGA: przed pobraniem formularza wniosku i jego wypełnieniem prosimy upewnić się, że mają Państwo zainstalowany program Adobe Reader wersja 8.2. lub wyższa. Program można bezpłatnie pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader.

Formularz wniosku należy najpierw zapisać na swoim komputerze (używając funkcji zapisz jako...), a dopiero potem rozpocząć pracę nad wnioskiem. Formularz można wypełniać w trybie offline, natomiast w celu automatycznego obliczenia stawek oraz złożenia wniosku wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

Przewodnik dla wnioskodawców

  • Przepisy ogólne - Część I PL EN (ogólne zasady zawierające m.in. założenia programu Uczenie się przez Całe Życie, procedury selekcji, warunki finansowe, cykl życia projektu)
  • Podprogramy i akcje - Część IIa PL EN (cele i ogólne założenia wszystkich komponentów programu Uczenie się przez Całe Życie w tym programu Leonardo da Vinci)
  • Informacje o podprogramach i akcjach - Część IIb(szczegółowe opisy akcji wszystkich komponentów programu Uczenie się przez Całe Życie w tym programu Leonardo da Vinci

Uwaga: prosimy pamiętać, że konieczne jest włączenie do partnerstwa przedstawiciela tzw. świata pracy. W dokumencie Informacje o podprogramach i akcjach (Część IIb Przewodnika dla wnioskodawców) znajduje się wyjaśnienie dotyczące instytucji reprezentujących świat pracy.

W przypadku problemów technicznych z formularzem wniosku prosimy o kontakt: eforms@leonardo.org.pl

Pytania związane z konkursem 2012 należy kierować do zespołu projektów tematycznych (Projekty Partnerskie) bądź na adres: leonardo-partnerships@frse.org.pl.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do lektury materiałów ze spotkania informacyjnego dla nowych wnioskodawców, które odbyło się w dniu 10 listopada br.

Zachęcamy do lektury poradników i materiałów informacyjnych w zakładce Publikacje. Zachęcamy do zapoznania się z już realizowanymi projektami partnerskimi LdV, które znajdują się w bazie EST.