Wyniki konkursu

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2011

Wyniki konkursu dla projektów partnerskich Leonardo da Vinci 2011
W konkursie w 2011 r. do Narodowej Agencji wpłynęły 224 wnioski na projekty partnerskie LdV. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajduje się 55 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 090 000,00 euro. Na liście rezerwowej jest 5 projektów, a na liście projektów odrzuconych znalazły się 164 projekty.

Wszyscy wnioskodawcy otrzymają w najbliższym czasie oficjalne pismo od Narodowej Agencji z wynikami selekcji.
Lista główna projektów partnerskich LdV zatwierdzonych do realizacji
Lista rezerwowa projektów partnerskich LdV
Lista odrzuconych projektów partnerskich LdV

Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania się od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez niezależnych ekspertów (w kraju partnera koordynatora projektu) i po konsultacjach międzyagencyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny, a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.

Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.