Kontraktowanie

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2011

Dokumenty kontraktowe

Dla celów przygotowania umowy przez Narodową Agencję, wnioskodawców, których projekty zostały zatwierdzone do realizacji prosimy o:
1. Zapoznanie się z Wytycznymi odnośnie kontaktowania projektów partnerskich LdV 2011.
2. Zarejestrowanie się w naszym systemie dokumentów Online pod adresem:  http://online.frse.org.pl.

Rejestracja w Systemie Online - Instrukcja
3. Po zarejestrowaniu się w systemie, prosimy o wypełnienie Ankiety Beneficjenta, powołując się na hasło, które otrzymali Państwo w piśmie z wynikami konkursu. 
    Wypełnienie Ankiety Beneficjenta Online - Instrukcja
4
. Wydrukowanie wypełnionej online Ankiety Beneficjenta i podpisanie jej na końcu przez prawnego reprezentanta Beneficjenta a następnie przesłanie wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
Projekty partnerskie LdV     
ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Po otrzymaniu i weryfikacji dokumentów kontraktowych (Ankieta Beneficjenta wraz z załącznikami) Narodowa Agencja przygotuje umowę finansową, która będzie gotowa do pobrania i wydrukowania przez Beneficjenta w systemie Online. O możliwości pobrania umowy Narodowa Agencja poinformuje osobę kontaktową w projekcie drogą mailową (na adres z wniosku aplikacyjnego).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: leonardo-partnerships@frse.org.pl
Osoby kontaktowe: Edward Torończak, tel. 22 46 31 301 i Michał Łużak, tel. 22 46 31 294.